BET365: Prova ett varierat utbud av spel hos Slots och Poker på bet365 - SPELA NU!

Texas Holdem Pokerordlista

Holdem poker har ett stort antal termer som kan vara förvirrande för nybörjare. Men med lite träning så kommer du att kunna följa spelet utan problem. Låt inte holdem pokertermer som "river" och "muck" skrämma bort dig!

Att lära sig holdem pokersnacket är en viktig del av att bli en bättre spelare därför uppmanar vi nybörjare att spendera lite tid med vår holdem pokerordlista. Varje ord som visas är ett vanligt uttryck som inte bara kan hjälpa dig med ditt online spel men också med ditt holdem pokerspel live.

Klicka på någon av meningarna nedan för en förklaring av holdem pokertermen.

Add-on
Vanligtvis möjlig vid slutet av återinköpsperioden i en turnering, en add-on möjliggör för spelare att betala en ytterligare avgift i utbyte mot ännu en stapel av marker. Add-ons tillåts oberoende av hur många marker en spelare har kvar, till skillnad från återinköp som endast tillåts när spelare har mindre marker kvar än de hade i början.

All-in
En spelare som satsar alla sina marker som han eller hon har kvar på bordet. Andra spelare som fortfarande är aktiva i given kan satsa och höja över den spelarens all-in belopp. Spelaren som har gått all-in är inte förpliktad att möta eller syna de insatserna. Men spelaren som har gått all-in har å andra sidan bara möjlighet att vinna potten upp till tidpunkten han gick all-in och blev synad av alla resterande spelare. Insatser eller höjningar gjorda efter det bildar en sidopott som bara de andra kvarvarande spelarna har del i.

Ante
Används oftare i turneringar än vid ringspel, en ante är en tvingad satsning som alla spelare måste lägga vid inledningen av en giv innan hålkorten delas ut.

Rebuy
Ett återinköp (på engelska "rebuy") inträffar när en spelare vill ha fler marker vid bordet. Detta sker oftast när en spelare förlorar de marker han eller hon ursprungligen tog med sig till bordet. Nya marker kan dock köpas under pågående spel upp till bordets tillåtna gräns. Återinköp är ibland också tillåtet vid turneringsspel och förstärker då spelets strategiska komplikationer och höjer därmed spänningen.

Beta
Lägg marker i potten för att satsa på att din hand slår eller är oavgjord med de andras händer.

Beta potten
Göra en insats som är lika stor som den aktuella summan i potten.

Blindar
På engelska "blinds". En förutbestämd satsning (innan några kort delats ut) läggs av spelaren som sitter direkt till vänster om den spelaren som lade den lilla blinden. Den stora blinden är vanligtvis (men inte alltid) dubbelt så stor som lilla blinden och är normalt minimibeloppet för satsning under de första rundorna.

Bluffa
Få andra spelare att tro att du har en bättre hand än vad som faktiskt är fallet genom att satsa eller höja som om du hade väldigt bra kort. Genom att bluffa kan du få andra spelare med bättre kort att lägga sig innan kortvisning och på så sätt vinna potten med mediokra kort. Å andra sidan kan det vara så att du har väldigt bra kort (s k förstaklassbiljetter) men vill att dina motspelare ska satsa så mycket som möjligt. Du kan då bluffa genom att checka eller syna så som du skulle gjort med en medelmåttig hand. Höga höjningar i detta läge kan resultera i att motspelare lägger sig. Vilken blufftaktik du än väljer så höjer detta moment spänningsnivån.

Bordet
De gemensamma korten och potten läggs på mitten av spelbordet. "Bordet" fungerar som ett sammanfattande uttryck för alla de kort som just då är uppslagna och synliga för alla. Om den bästa femkortshanden består uteslutande av gemensamma kort kallas detta för att "spela med bordet".

Bränna ett kort
Innan några kort delas för en omgång (hålkort, floppen etc) "bränner" dealern ett kort. Med detta menas att dealern kastar bort det översta kortet i leken och använder det nästa för given.

Checka
Att stanna i given utan att satsa eller höja. Genom att checka kan du stanna i spelet utan någon ytterligare risk eller kostnad för dig. Du kan endast checka om du är först i en satsningsrunda eller om alla spelare innan dig har checkat.

Dead blind
Ett straffbelopp du måste lägga för att åter gå med i spelet om du inte satt med vid bordet och la lilla eller stora blinden när det var din tur.

Dealer
Spelaren som sitter vid den plats varifrån korten delas ut. Denna plats är märkt med en grön bricka med ett "D" på. Spelaren direkt till vänster om dealern lägger den lilla blinden (the Small Blind) och nästa spelare till vänster lägger den stora blinden (the Big Blind), som vanligtvis är dubbelt så stor som lilla blinden.

Dealerknappen
Dealerknappen. En rund grön bricka märkt med ett "D" som placeras framför den spelare som är utsedd dealer för aktuell hand.

Delad pott
En pott som delas mellan två eller flera spelare som har likvärdiga kort vid visningen. Detta händer ofta när de gemensamma korten utgör den bästa handen. De kvarvarande spelarna delar då potten lika.

Dölj
Att inte visa sina kort vid spelomgångens slut. Du kan välja att dölja dina kort om någon har en bättre hand vid kortvisningen (vilket innebär att det är uppenbart att du har förlorat), eller när du vinner genom att de andra spelarna har lagt sig. Om du har en vinnande hand och det finns en eller flera andra aktiva spelare kvar vid kortvisningen måste du visa dina kort. Den engelska pokertermen är "muck".

Feeder
(Även: Satellit) En feeder är en turnering som kanaliserar vinnare från en turnering till en annan. Ofta är flera feeders sammankopplade och bildar således en turneringsstege där spelare kan gå med för en låg kostnad på botten och sedan vinna sin väg uppåt mot de högre insatsernas turneringar.

Fler marker
Växla ytterligare belopp från ditt konto till marker för fortsatt spel.

Floppen
De första tre av de fem gemensamma korten kallas floppen (the Flop). Dessa läggs på bordet efter den första satsningsrundan är över och inleder den andra satsningsrundan.

Folda
Att folda innebär att du lägger dig när det är din tur att tala (checka, syna, höja). Du väljer att inte satsa det belopp som krävs för att stanna i given och ger upp din chans att vinna någon del av potten.

Gemensamma kort
De fem korten som läggs öppet mitt på spelbordet. Dessa kallas också "floppen" (på engelska "the Flop"), "turnkortet" ("the Turn") samt "riverkortet" ("the River").

Giv
En spelomgång från det att lilla blinden läggs till kortvisning.

Hålkort
Korten som ges mörkt, alltså med baksidan upp så att endast spelaren som fått dem vet vilka de är. Kallas på engelska "pocket cards".

Hand
Den bästa femkortskombinationen som en spelare kan få genom att använda sina hålkort och de gemensamma korten.

Höja
Att satsa mer än den som öppnat eller senast höjt. De andra spelarna måste då antingen lägga sig, syna eller kontrahöja. På engelska "raise".

Husprovision
Husets del av potten. En liten avgift som Huset tar i ersättning för sin roll som opartisk förmedlare med målet att föra samman många spelare att spela poker på ett säkert, rättvist och reglerat sätt. Kallas på engelska för "rake".

Inköp
På engelska "buy-in". Antalet marker du för med dig till spelbordet. Varje bord har ett minimi- och ett maximiinköp. Vanligtvis är minimibeloppet 10 gånger så stort som stora blinden och maxbeloppet 100 gånger stora blinden.

Insatser
Minimibeloppen för satsningar för spelet. Visas vanligen genom två siffror på var sida om ett snedstreck (t ex 2/4 eller $5/$10). Insatserna anger hur rikt bordet är och hur fort och högt potten kan växa. Ju högre insatser, desto rikare bord. Första siffran anger minimibeloppet för satsning under de två första rundorna (hålkortsgiven och floppen), och den andra gäller för de två sista rundorna (turnkortet samt riverkortet). Inga pengasymboler anges för insatser vid gratisspel. Minimibeloppet i no-limit poker och pottlimit poker är detsamma i varje omgång, insatserna anges dock fortfarande med två siffror ($5/$5).

Kontrahöja
Att satsa mer än den som senast höjt. Om spelaren till höger om dig höjer en $2-satsning till $4 och du sedan höjer med ytterligare $4 har du gjort en kontrahöjning. På engelska "re-raise".

Kortvisning
Efter den sista satsningsrundan är genomförd visar alla kvarvarande spelare sina kort för att avgöra vem som har vunnit omgången. Kallas på engelska för "showdown".

Lägga blindar
Att lägga en blind, antingen lilla blinden ("the Small Blind") eller stora blinden ("the Big Blind"), innan du ges dina hålkort.

Lilla blinden
På engelska "small blind". En förutbestämd satsning som läggs av spelaren direkt till vänster om given innan några kort har delats ut. Den lilla blinden är vanligtvis (dock ej alltid) halva minimibeloppet för de första omgångarna.

Limit
De olika satsningsformerna anger maximibeloppet för satsning eller höjning. I poker finns det tre olika typer av satsningsformer som benämns: limit, pottlimit och no-limit. I allmänna ordalag har limit poker en bestämd gräns för det belopp du kan satsa eller höja med och det är vanligtvis minimibeloppet för den omgången. Gäller pottlimit kan du höja upp till ett belopp som är det samma som potten. Vid no-limit kan du höja med vilket belopp du vill så länge du har tillräckligt med marker vid bordet.

Limit poker
Ett pokerspel med begränsningar vad gäller de belopp spelare kan satsa och förutbestämda antal höjningar tillåtna. När det är din tur kan du endas satsa eller höja med det belopp som bestämts som minimibelopp för den omgången.

Marker
Pokermarker används för att göra insatser vid spelbordet. Beloppet av de marker du för med dig till bordet dras från ditt konto. Beloppet av de marker du tar med dig när du lämnar bordet sätts åter in på ditt konto

No-limit poker
Ett pokerspel där spelare kan satsa valfritt belopp, från minimibeloppet upp till alla sina tillgängliga marker vid bordet. Spelare kan inte begära fler marker från sitt konto under pågående spelomgång, men däremot är detta möjligt mellan spelomgångar.

Potten
Det totala antalet marker som har satsat av alla spelare i en omgång. Dessa läggs på mitten av spelbordet och ges till vinnarna av denna omgång.

Pottlimit poker
Ett spel som tillåter spelare att i alla omgångar satsa allt från minimibeloppet upp till pottens aktuella summa.

Prispott
Prispotten är den sammanlagda summan av bidrag som betalats in av alla deltagare i turneringen. Till exempel, om en turnerings inköp är $5+$,50 så bidrar varje spelare med $5 till prispotten och $0,50 är avgiften spelaren betalar till huset. Om 100 spelare deltar är den totala prispotten $500 och denna summa fördelas mellan turneringens topplacerade spelare. Återinköp och add-ons, om dessa tillåts, räknas också in i prispotten.

Rang
Kortens värde i relation till andra kort (t ex ett ess är av högre rang än en kung). Det kan också vara värdet av en spelares femkortshand i jämförelse med andra spelares händer (t ex: triss är av högre rang än ett par).

Riverkortet
Riverkortet är det femte gemensamma kortet på bordet och inleder den sista satsningsrundan. Kallas på engelska "the River" eller "Fifth Street".

Satellit
(Även: Feeder) Satelliter är turneringar i vilka vinnaren eller vinnarna får en plats i en annan turnering istället för ett kontant pris. Satelliter är populära därför att de ger spelare en chans att tävla i stora turneringar med höga insatser genom att vinna en turnering med ett betydligt mindre inköp.

Satsningsrunda
En omgång av satsningar som görs av varje spelare i tur och ordning medsols runt bordet. I varje satsningsrunda kan gå flera varv runt bordet så länge spelare satsar, höjer eller kontrahöjer innan de synar eller checkar. Hold'em-poker har fyra satsningsrundor. Dessa inträffar efter: hålkortsgiven, floppen, turnkortet samt efter riverkortet. Lilla och stora blinden anses höra till hålkortsgiven.

Sidopott
En del av potten som kvarvarande spelare tävlar om när en eller flera spelare har gått all-in. I en giv där flera spelare har gått all-in under olika satsningsomgångar kan det finnas flera olika sidopotter.

Stå över
Visa din önskan att stå över i nästa giv.

Stack
Högen av marker du har vid bordet. Detta är beloppet som du har tillgängligt för satsningar i pågående giv.

Stora blinden
På engelska "big blind". En förutbestämd satsning (innan några kort delats ut) läggs av spelaren som sitter direkt till vänster om den spelaren som lade den lilla blinden. Den stora blinden är vanligtvis (men inte alltid) dubbelt så stor som lilla blinden och är normalt minimibeloppet för satsning under de första rundorna.

Syna
Att betala lika mycket som den som öppnat eller senast höjt. På engelska "call".

Turnkortet
Turnkortet är det fjärde gemensamma kortet på bordet och inleder den fjärde satsningsrundan. Kallas på engelska "the Turn" eller "Forth Street".

Insättningsmetoder - Kasinospel - Rättvist spel
Poker - Spelbolag - Bingo

#ad
bet365

Visitors are playing now:
 Play Blade Slots game Playtech  Play Monkey God Slots game Kalamba  Play Kings of Cash Slots game Microgaming 
    Play Tree of Gold Slots game Kalamba  Play Le Chocolatier Slots game Green Valley 

Promotions     Contact


               

Gambling can be addictive, please play responsibly


         Casinobillionaire mobile optimized
     ABOUT US      PRIVACY POLICY      SITEMAP      FAQ      AFFILIATES      CHARITY

    Copyright 2002 - 2023. All rights reserved.